„Więc my powinniśmy takich przyjmować, abyśmy się stali takimi, co pomagają prawdzie.”

Nowa Biblia Gdańska: Trzeci list spisany przez Jana 1,8

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 21,1

21:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
21:2
Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim!
21:3
Spełniłeś pragnienie serca jego I prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela.
21:4
Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą.
21:5
Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki.
21:6
Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go.
21:7
Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim.
21:8
Król bowiem ufa Panu I dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się...
21:9
Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą.
21:10
Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre.
21:11
Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi.
21:12
Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli.
21:13
Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim.
21:14
Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją!

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić