„Odpowiadając na to Tobiasz powiedział do swego syna Tobiasza: On złożył swój podpis na dokumencie, a ja złożyłem podpis mój. I podzieliłem dokument na dwie części i wzięliśmy każdy po jednej z nich. Ja dałem mu jedną część z pieniędzmi. A oto teraz już mija dwadzieścia lat, odkąd złożyłem u niego te pieniądze. A teraz, dziecko, poszukaj sobie człowieka zaufanego, który pójdzie z tobą. Damy mu zapłatę, skoro powrócisz. I odbierz od niego te pieniądze.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Tobiasza 5,3

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 20,1

20:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
20:2
Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia, Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego!
20:3
Niech ci ześle pomoc ze świątyni I niech cię wesprze z Syjonu!
20:4
Niechaj wspomni wszystkie dary twoje I niech przyjmie całopalenia twoje. Sela.
20:5
Niech ci da to, czego pragnie serce twoje, I niech wypełni każdy twój zamysł!
20:6
Będziemy się weselić ze zwycięstwa twego I w imię Boga naszego wzniesiemy sztandary! Niech Pan spełni wszystkie prośby twoje!
20:7
Teraz wiem, że Pan wybawił pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego Przez potężną pomoc prawicy swojej.
20:8
Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego.
20:9
Zadrżały im kolana i upadli, Lecz my stoimy i trwamy.
20:10
Panie, królu nasz, pomóż! Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić