„Język też jest płomień i świat nieprawości; ktemu język jest tak postanowiony miedzy członkami naszemi, oszpecając wszytko ciało i zapala okrąg tego świata i bywa zapalan od ognia piekielnego.”

Biblia Brzeska: List św. Jakuba 3,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 19,1

19:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy.
19:2
Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.
19:3
Dzień dniowi przekazuje wieść, A noc nocy podaje wiadomość.
19:4
Nie jest to mowa, nie są to słowa, Nie słychać ich głosu...
19:5
A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa... Tam na nich słońcu postawił namiot,
19:6
A ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, Raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą.
19:7
Z jednego krańca niebios wychodzi I biegnie do drugiego krańca, I nic się nie ukryje przed jego żarem.
19:8
Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości.
19:9
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
19:10
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
19:11
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
19:12
Również twój sługa oświecił się nimi, Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą.
19:13
Uchybienia - któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi!
19:14
Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, Aby nie panowali nade mną! Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu.
19:15
Niech znajdą upodobanie słowa ust moich I myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić