„A Pan niech sprawuje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.”

Biblia Gdańska: 2 Tesalonicensów 3,5

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 17,1

17:1
Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje, Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych!
17:2
Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój, Niech oczy twoje ujrzą prawość.
17:3
Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich.
17:4
Przeciwko występkom ludzkim, według słowa warg twoich Unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy.
17:5
Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje.
17:6
Wzywam cię, bo wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego!
17:7
Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed wrogami swymi!
17:8
Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł
17:9
Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają.
17:10
Serce swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle.
17:11
Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, Wypatrują, jakby powalić na ziemię.
17:12
Podobny jest do lwa żądnego łupu, I do lwiątka siedzącego w ukryciu.
17:13
Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana! Niech mnie uratuje twój miecz od bezbożnika,
17:14
Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim!
17:15
Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić