„Powinniśmy zatem gościć takich ludzi, aby wspólnie z nimi pracować dla prawdy.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,8

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 12,1

12:1
Przewodnikowi chóru. Na oktawę. Psalm Dawidowy.
12:2
Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych I nie ma już wiernych wśród ludzi.
12:3
Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, Mówią nieszczerym sercem.
12:4
Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki!
12:5
Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?
12:6
Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.
12:7
Słowa Pańskie są słowami czystymi, Srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym.
12:8
Ty, Panie, będziesz ich strzegł! Zachowaj nas od tego rodu na wieki!
12:9
Bezbożni chodzą wokoło I podłość podnosi się wśród ludzi.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić