„Potym wstawszy barzo rano, gdy się już rozedniewać poczęło, zawołał Samuel na dach Saula i mówił k niemu: Wstań a odprawię cię. Wstawszy tedy Saul wyszedł precz on i Samuel z niem społu.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 9,26

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 10,1

10:1
Czemu, o Panie, stoisz z daleka, Ukrywasz się w czasach niedoli?
10:2
Z powodu pychy bezbożnego trapi się ubogi. Niech uwikłają się w knowaniach, które obmyślili!
10:3
Bo pyszni się bezbożny zachcianką swoją, A chciwiec bluźni, znieważa Pana.
10:4
Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego.
10:5
Zabiegi jego w każdym czasie udają się, Sądy twoje nie obchodzą go, Wszystkimi przeciwnikami gardzi.
10:6
Mówi w sercu swoim: Nie zachwieję się, Nigdy nie spotka mnie nieszczęście.
10:7
Przekleństwa pełne są usta jego, także fałszu i obłudy, Pod językiem jego jest krzywda i nieprawość.
10:8
Czatuje za węgłem zagród, Skrycie zabija niewinnego; Oczy jego wypatrują nieszczęśnika.
10:9
Czyha w kryjówce jak lew w gęstwinie, Czyha, aby porwać ubogiego. Porywa ubogiego, zarzucając sieć swoją.
10:10
Schyla się, przyczaja, I wpadają w szpony jego nieszczęśliwi.
10:11
Mówi w sercu swoim: Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje... Nigdy nie będzie widział...
10:12
Powstań, Panie! Boże, podnieś rękę swoją, Nie zapominaj ubogich!
10:13
Dlaczego bezbożny ma urągać Bogu, Mówić w sercu swoim: Nie będziesz dochodził.
10:14
Ty zaś widzisz, bo patrzysz na trud i utrapienie, Aby to ująć w ręce swoje. Na tobie polega nieszczęśliwy, Tyś pomocą sierocie.
10:15
Złam ramię bezbożnego i złoczyńcy! Dochodź niegodziwości jego, aby jej nie było!
10:16
Pan jest królem na wieki wieków; Z ziemi jego znikną poganie.
10:17
Westchnień biedaków wysłuchujesz, Panie; Utwierdzasz ich serca, nastawiasz uważnie ucha swego,
10:18
Aby bronić prawa sieroty i uciśnionego, By człowiek z ziemi wzięty nie wzbudzał już postrachu.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić