„Mówię jako mądrym: wy sami rozsądźcie, co mówię.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 10,15

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 2:1

2:1
Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,
2:2
Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.
2:3
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,
2:4
Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
2:5
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
2:6
Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
2:7
Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem - prawdę mówię, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.
2:8
Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.
2:9
Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,
2:10
Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.
2:11
Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;
2:12
Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie.
2:13
Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.
2:14
I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech;
2:15
Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.
Gal 3:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Szatan jest wymieniony 18 razy w Starym Testamencie, ale nigdy nie jest nazywany tam diabłem, dzieje się to dopiero w Nowym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić