„Oto póki było całe, nic nie mogło być z niego urobione; dopieroż gdy je ogień strawił, a spaliło się, na nic się więcej nie przyda.”

Biblia Gdańska: Ezechyjel 15,5

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5:18

O powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa

1A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. 2Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. 3Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną. 4Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. 5Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. 6Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. 7Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. 8My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. 9Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 10Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli. 11Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

Różne napomnienia i zakończenie

12A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was; 13Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. 14Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. 15Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. 16Zawsze się radujcie. 17Bez przystanku się módlcie. 18Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. 19Ducha nie gaście. 20Proroctw nie lekceważcie. 21Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. 22Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 23A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona. 25Bracia, módlcie się za nas. 26Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. 27Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. 28Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! Podnieś, Nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg!
Iz 40:9

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Abraham wybudował więcej ołtarzy niż jakakolwiek inna osoba w całej Biblii (I Mojż 12:7, I Mojż 12:8, I Mojż 13:18, I Mojż 22:9-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić