„Król Aj natomiast wisiał na drzewie aż do wieczora, a gdy słońce zaszło, Jozue kazał zdjąć jego zwłoki z drzewa i porzucić je u wejścia do bramy miasta. Wzniesiono nad nim wielki stos kamieni, który istnieje aż do dnia dzisiejszego.”

Biblia Warszawska: Księga Jozuego 8,29

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 16:17

16:1
A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji.
16:2
Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.
16:3
A gdy przyjdę, poślę z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy;
16:4
A jeśliby uznano za wskazane, żebym i ja się tam udał, pójdą ze mną.
16:5
A przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię; bo przez Macedonię będę przechodził;
16:6
U was zaś, być może, zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę dokądkolwiek pójdę.
16:7
Nie chcę bowiem tym razem tylko przejazdem u was się zatrzymać, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać, jeśli Pan pozwoli.
16:8
A w Efezie pozostanę aż do Zielonych Świąt;
16:9
Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu.
16:10
A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was; bo dzieło Pańskie sprawuje jak i ja;
16:11
Niechaj go więc nikt nie lekceważy. A wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo czekam na niego z braćmi.
16:12
A co do brata Apollosa, to bardzo go prosiłem, żeby poszedł do was z braćmi; ale on w żaden sposób nie chciał tym razem pójść, przyjdzie jednak, gdy czas po temu będzie.
16:13
Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, bądźcie mocni.
16:14
Wszystko niech się dzieje u was w miłości.
16:15
A proszę was, bracia: wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami w Achai i że poświęcili się służbie dla świętych;
16:16
Proszę, abyście i wy się poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje.
16:17
A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata, i Achaika, bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili;
16:18
Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów.
16:19
Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawia was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu.
16:20
Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.
16:21
Ja, Paweł, dopisuję to pozdrowienie ręką moją.
16:22
Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.
16:23
Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!
16:24
Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym prawnikiem (zakonoznawcą) wymienionym przez Biblię po imieniu był Zenas (Tyt 3:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami.
Jan 15:8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić