„Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Efezjan 4,10

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Mojżeszowa 11:28

11:1
Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.
11:2
Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.
11:3
I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.
11:4
Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!
11:5
Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.
11:6
I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
11:7
Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!
11:8
I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.
11:9
Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.
11:10
Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie.
11:11
Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki.
11:12
Gdy Arpachszad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Szelacha.
11:13
Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.
11:14
Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził Hebera.
11:15
Po zrodzeniu Hebera żył Szelach czterysta lat i zrodził synów i córki.
11:16
Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega.
11:17
Po zrodzeniu Pelega żył Heber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.
11:18
Gdy Peleg miał trzydzieści lat, zrodził Reu.
11:19
Po zrodzeniu Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i zrodził synów i córki.
11:20
Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.
11:21
Po zrodzeniu Seruga żył Reu dwieście siedem lat i zrodził synów i córki.
11:22
Gdy Serug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora.
11:23
Po zrodzeniu Nachora żył Serug dwieście lat i zrodził synów i córki.
11:24
Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Teracha.
11:25
Po zrodzeniu Teracha żył Nachor sto dziewiętnaście lat i zrodził synów i córki.
11:26
Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana.
11:27
A oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota.
11:28
Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur chaldejskim.
11:29
Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.
11:30
A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.
11:31
I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam.
11:32
Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Sara zmarła w wieku 127 lat (I Mojż 23:1), 37 lat po tym jak urodziła Izaaka (I Mojż 17:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić