„Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Tesaloniczan 5,13

Biblia Warszawska
Księga: I Księga Kronik 8:1

8:1
Beniamin zrodził jako pierworodnego Belę, jako drugiego Aszbela, trzeciego Achracha,
8:2
Czwartego Nochę, piątego Rafę.
8:3
Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud,
8:4
Abiszua, Naaman, Achoach,
8:5
Gera, Szefufan i Churam.
8:6
A oto synowie Ehuda - byli zaś oni naczelnikami ojcowskich rodów wśród mieszkańców Gedy, a zostali uprowadzeni do niewoli do Manachat -
8:7
Naaman, Achiasz i Gera. Ten uprowadził ich do niewoli. Zrodził on Uzzę i Achichuda.
8:8
Szacharaima zaś zrodził na Polu Moabskim, odprawiwszy swoje żony Chuszim i Baarę,
8:9
Zrodził ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibiasza, Meszę i Malkama,
8:10
Jeusa, Sakiasza i Mirmę. To są jego synowie, naczelnicy rodów.
8:11
Ze swojej żony Chuszim zrodził Abituba i Elpaala.
8:12
Synami Elpaala byli: Eber, Miszeam i Szemed. Ten założył Ono i Lod z jego miasteczkami;
8:13
Dalej Beria i Szama; byli oni naczelnikami rodów u mieszkańców Ajjalon, którzy wypędzili mieszkańców Gat;
8:14
Achio zaś, Szaszak, Jeremot,
8:15
Zebadiasz, Arad, Eder,
8:16
Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii,
8:17
A Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,
8:18
Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala.
8:19
Jakim, Zikri, Zabdi,
8:20
Elioenaj, Silletaj, Eliel,
8:21
Adajasz, Berajasz i Szimrat byli synami Szimejego.
8:22
Jiszpan, Eber, Eliel,
8:23
Abdon, Zikri, Chanan,
8:24
Chananiasz, Elam, Antotiasz,
8:25
Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.
8:26
Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,
8:27
Jaareszjasz, Eliasz i Zikri byli synami Jerochama.
8:28
Ci byli naczelnikami rodów, głowami swoich rodzin; mieszkali oni w Jeruzalemie.
8:29
W Gibeonie mieszkał Jeiel, ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka.
8:30
Jego pierworodnym synem był Abdon, następnymi zaś Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
8:31
Gedor, Achio, Zeker i Miklot.
8:32
Miklot zrodził Szimeę: Także oni mieszkali naprzeciw swoich współplemieńców w Jeruzalemie wraz ze swoimi współplemieńcami.
8:33
Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.
8:34
Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę.
8:35
Synami Michy byli Piton, Melek, Taarea i Achaz.
8:36
Achaz zrodził Jehoaddę, Jehoadda zrodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.
8:37
Mosa zrodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem Elasa, a jego synem Asel.
8:38
Asel miał sześciu synów, którzy mieli imiona: Azrikam, Bokru, Ismael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.
8:39
Synami jego brata Eszeka byli: pierworodny Ulam, drugi Jeusz, a trzeci Elipelet.
8:40
Synowie Ulama to rycerze waleczni, łucznicy. Mieli oni wielu synów i wnuków, mianowicie stu pięćdziesięciu. Wszystko to byli Beniaminici.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I ten rzekł: Posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie! Tak mówi do was Pan: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża.
II Kron 20:15

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii piłka wymieniona jest tylko jeden raz (Iz 22:18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić