„Tedy nabił Adonijasz owiec, i wołów, i bydła tłustego u kamienia Zohelet, który był nad źródłem Rogiel, i wezwał wszystkich braci swych, synów królewskich, i wszystkich mężów z Juda, sług królewskich.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Królewska 1,9

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: List do Kolosan 3:1

1Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. 2Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. 3Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 4Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. 5Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; 6Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. 7I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. 8Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. 9Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; 10A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. 11Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. 12Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; 13Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. 14A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. 15A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. 16Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. 17A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego. 18Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. 19Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. 20Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. 21Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. 22Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. 23A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi; 24Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. 25A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Około 6 fałszywych bogów było kobietami: Anammelek - II Król 17:31, Aszera - Sdz 6:25-26, Sdz 6:28, Sdz 6:30, Asztarta - I Król 11:5, I Król 11:33, Diana/Artemida - Dz 19:24, Dz 19:27-28, Dz 19:34-35, Królowa Niebios/Isztar - Jer 7:18, Jer 44:17-19, Jer 44:25, Sukkot-Benot - II Król 17:30.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.
Ps 139:17-18


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić