„Roku wtórego Daryjusza króla, miesiąca szóstego, dnia pierwszego tegoż miesiąca, stało się słowo Pańskie przez Aggieusza proroka do Zorobabela, syna Salatyjelowego, książęcia Judzkiego, i do Jesuego, syna Jozedekowego, kapłana najwyższego, mówiąc:”

Biblia Gdańska (1881): Aggieusz 1,1

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: List do Filipian 2:13

O Przekładzie
2:1
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota Ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie;
2:2
Dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni;
2:3
Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.
2:4
Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych.
2:5
Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
2:6
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
2:7
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
2:8
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.
2:9
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię;
2:10
Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią.
2:11
I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
2:12
Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie.
2:13
Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania.
2:14
Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów;
2:15
Abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie;
2:16
Zachowując słowo życia, abym mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem.
2:17
Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi.
2:18
Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną.
2:19
A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza, abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje.
2:20
Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy.
2:21
Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa.
2:22
Wiecie zaś, że on jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz ze mną służył w ewangelii.
2:23
Mam więc nadzieję, że poślę go do was, gdy tylko zobaczę, co dalej ze mną będzie.
2:24
A mam ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przybędę.
2:25
Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, mego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach;
2:26
Ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował.
2:27
Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci. Lecz Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem.
2:28
Dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu, ucieszyli się, a ja żebym doznawał mniej smutku.
2:29
Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu;
2:30
Ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kain jest wspomniany w Biblii więcej razy niż Abel (Kain 19 a Abel 12 razy).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
Ps 27:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić