„Jeśli ktoś miałby dobra tego świata, a widziałby swojego brata, że jest w potrzebie, i zamknąłby przed nim swoje wnętrze, jak więc może w nim trwać miłość Boża?”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 3,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Rodzaju 5:5

O Przekładzie
5:1
To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.
5:2
Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.
5:3
Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.
5:4
A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.
5:5
A tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł.
5:6
Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza.
5:7
Po spłodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i spłodził synów i córki.
5:8
Wszystkich dni Seta było dziewięćset dwanaście lat i umarł.
5:9
Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
5:10
Po spłodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki.
5:11
Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł.
5:12
Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
5:13
Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki.
5:14
Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł.
5:15
Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda.
5:16
Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki.
5:17
Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
5:18
Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha.
5:19
Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki.
5:20
Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.
5:21
Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema.
5:22
Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki.
5:23
Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
5:24
Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.
5:25
Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lameka.
5:26
Po spłodzeniu Lameka Matuzalem żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki.
5:27
Wszystkich dni Matuzalema było dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.
5:28
Lamek żył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.
5:29
I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą PAN przeklął.
5:30
Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.
5:31
Wszystkich dni Lameka było siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.
5:32
A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg osobiście pochował Mojżesza i nikt nie wie gdzie (V Mojż 34,5-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
Tyt 3:4-5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić