„Z tego też powodu znoszę te cierpienia; ale nie wstydzę się, gdyż wiem komu zaufałem i jestem przekonany, że jest On mocny zachować mój depozyt na ów dzień.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tymoteusza 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Rodzaju 11:27

O Przekładzie
11:1
Na całej ziemi był jeden język i jedna mowa.
11:2
A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear i tam mieszkali.
11:3
I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu; i mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy.
11:4
Potem powiedzieli: Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi.
11:5
A PAN zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludzcy budowali.
11:6
I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić.
11:7
Zstąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie zrozumiał języka drugiego.
11:8
I tak PAN rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi; i przestali budować miasto.
11:9
Dlatego nazwano je Babel, bo tam PAN pomieszał język całej ziemi. I stamtąd PAN rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
11:10
To są dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, spłodził Arpachszada, dwa lata po potopie.
11:11
Po spłodzeniu Arpachszada Sem żył pięćset lat i spłodził synów i córki.
11:12
Arpachszad żył trzydzieści pięć lat i spłodził Szelacha.
11:13
Po spłodzeniu Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki.
11:14
Szelach żył trzydzieści lat i spłodził Ebera.
11:15
Po spłodzeniu Ebera Szelach żył czterysta trzy lata i spłodził synów i córki.
11:16
Eber żył trzydzieści cztery lata i spłodził Pelega.
11:17
Po spłodzeniu Pelega Eber żył czterysta trzydzieści lat i spłodził synów i córki.
11:18
Peleg żył trzydzieści lat i spłodził Reu.
11:19
Po spłodzeniu Reu Peleg żył dwieście dziewięć lat i spłodził synów i córki.
11:20
Reu żył trzydzieści dwa lata i spłodził Seruga.
11:21
Po spłodzeniu Seruga Reu żył dwieście siedem lat i spłodził synów i córki.
11:22
Serug żył trzydzieści lat i spłodził Nachora.
11:23
Po spłodzeniu Nachora Serug żył dwieście lat i spłodził synów i córki.
11:24
Nachor żył dwadzieścia dziewięć lat i spłodził Teracha.
11:25
Po spłodzeniu Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i spłodził synów i córki.
11:26
Terach żył siedemdziesiąt lat i spłodził Abrama, Nachora i Harana.
11:27
A to są rody Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana. Haran zaś spłodził Lota.
11:28
I Haran umarł za życia swego ojca Teracha w ziemi swego urodzenia, w Ur chaldejskim.
11:29
I Abram, i Nachor pojęli sobie żony: imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora – Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski.
11:30
A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.
11:31
I Terach wziął swego syna Abrama i swego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swego syna Abrama; i wyruszyli razem z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.
11:32
I dni Teracha było dwieście pięć lat, i umarł w Charanie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę...
Gal 2:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "Psalm" pochodzi od Hebrajskiego słowa "mizmowr" które oznacza "muzyka instrumentalna".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić