„Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych, ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Piotra 2,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Psalmów 51:1

O Przekładzie
51:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby. Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki.
51:2
Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu.
51:3
Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną.
51:4
Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie.
51:5
Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.
51:6
Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość.
51:7
Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony; obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu.
51:8
Daj mi usłyszeć radość i wesele; niech się rozradują kości, które skruszyłeś.
51:9
Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości.
51:10
Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego.
51:11
Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.
51:12
Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
51:13
Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie.
51:14
Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość.
51:15
Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić twoją chwałę.
51:16
Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia.
51:17
Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!
51:18
Okaż dobroć Syjonowi według twego upodobania; odbuduj mury Jeruzalem.
51:19
Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia; wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie odważni i dzielni, Nie bójcie się ani się nie lękajcie króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.
II Kron 32:7

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
I Piotr 2:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wielbłądy królów Zeby i Salmunny miały ozdoby w kształcie półksiężyców na swoich karkach (Sdz 8:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi.
I Kor 7:23


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić