„Z synów Azgada – Johanan, syn Hakkatana, a z nim stu dziesięciu mężczyzn;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 8,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Psalmów 24:7

1Psalm Dawida. Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. 2Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. 3Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu? 4Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. 5On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. 6To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela. 7Podnieście, o bramy, wasze głowy; podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. 8Któż jest tym Królem chwały? PAN mocny i potężny, PAN potężny w boju. 9Podnieście, o bramy, wasze głowy; podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. 10Któż jest tym Królem chwały? PAN zastępów, on jest Królem chwały. Sela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wielu uczonych uważa że średni wiek życia w czasach Jezusa na ziemi wynosił około 30-40 lat. (Po części szacuje się go tak nisko ze względu na to że umierało wtedy bardzo dużo noworodków i dzieci).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić