„A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia przeze mnie głoszona, nie jest zgodna z myślą człowieka;”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 1,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Psalmów 24:7

1Psalm Dawida. Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. 2Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. 3Któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu? 4Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. 5On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela. 6To jest pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają twego oblicza, Boże Jakuba. Sela. 7Podnieście, o bramy, wasze głowy; podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. 8Któż jest tym Królem chwały? PAN mocny i potężny, PAN potężny w boju. 9Podnieście, o bramy, wasze głowy; podnieście się, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały. 10Któż jest tym Królem chwały? PAN zastępów, on jest Królem chwały. Sela.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!
I Mojż 15:1

W Chrystusie

Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
BT I Jan 5:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jest aż 6 kobiet o imieniu Maria wymienionych w Nowym Testamencie.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.
Jan 6:51


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić