„Lecz Pan mieszka w świętym domu swoim, niechaj zamilknie przed Nim cała ziemia.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Habakuka 2,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Psalmów 118:14

O Przekładzie
118:1
Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
118:2
Niech powie teraz Izrael, że jego miłosierdzie trwa na wieki.
118:3
Niech powie teraz dom Aarona, że jego miłosierdzie trwa na wieki.
118:4
Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją PANA, że jego miłosierdzie trwa na wieki.
118:5
Wzywałem PANA w ucisku; PAN mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym.
118:6
PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek?
118:7
PAN jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą.
118:8
Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.
118:9
Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach.
118:10
Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię PANA wytępiłem je.
118:11
Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, ale w imię PANA wytępiłem je.
118:12
Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię PANA wytępiłem je.
118:13
Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale PAN mi pomógł.
118:14
PAN jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem.
118:15
Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica PANA działa potężnie;
118:16
Prawica PANA jest wywyższona, prawica PANA działa potężnie.
118:17
Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA.
118:18
PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć.
118:19
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał PANA.
118:20
To jest brama PANA, którą wchodzą sprawiedliwi.
118:21
Będę cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.
118:22
Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym.
118:23
PAN to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach.
118:24
Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.
118:25
Proszę, PANIE, wybaw teraz; proszę, PANIE, daj pomyślność.
118:26
Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA; błogosławimy wam z domu PANA.
118:27
Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza.
118:28
Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać; mój Boże, będę cię wywyższać.
118:29
Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!
II Kron 20:17

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg sam zamknął drzwi od Arki (I Mojż 7,16).
Arka Noego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić