„A królowie ziemscy i możnowładcy, i bogacze, i wodzowie, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Objawienia 6,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Przysłów 4:16

O Przekładzie
4:1
Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca i zważajcie na to, abyście poznali roztropność;
4:2
Bo daję wam dobrą naukę, nie porzucajcie mego prawa.
4:3
Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem w oczach mojej matki.
4:4
On mnie uczył, mówiąc mi: Niech twoje serce zachowa moje słowa; strzeż moich przykazań, a będziesz żył.
4:5
Zdobywaj mądrość, zdobywaj roztropność; nie zapominaj i nie odstępuj od słów moich ust.
4:6
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; ukochaj ją, a zachowa cię.
4:7
Podstawą wszystkiego jest mądrość; zdobywaj mądrość i za cały swój majątek zdobywaj roztropność.
4:8
Wywyższaj ją, a ona wywyższy ciebie, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz.
4:9
Wdzięczną ozdobę włoży ci na głowę, obdarzy cię koroną chwały.
4:10
Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje słowa, a pomnożą się lata twojego życia.
4:11
Nauczyłem cię drogi mądrości, po ścieżkach prawości cię wiodłem;
4:12
Gdy nimi pójdziesz, twoje kroki nie będą skrępowane; a jeśli pobiegniesz, nie potkniesz się.
4:13
Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona jest twoim życiem.
4:14
Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie wchodź na drogę złych ludzi.
4:15
Unikaj jej, nie chodź po niej; odwróć się od niej i omiń ją;
4:16
Bo oni nie zasną, dopóki nie zrobią czegoś złego; sen ich odleci, aż przywiodą kogoś do upadku;
4:17
Jedzą bowiem chleb nieprawości i piją wino przemocy.
4:18
Ale ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego.
4:19
Droga niegodziwych jest jak ciemność; nie wiedzą, o co mogą się potknąć.
4:20
Synu mój, zważaj na moje słowa; ku moim naukom nakłoń swe ucho.
4:21
Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi twego serca.
4:22
Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała.
4:23
Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie.
4:24
Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi.
4:25
Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone przed siebie.
4:26
Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pewne.
4:27
Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; odwróć twoją nogę od zła.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "wiara" występuje w każdej księdze Nowego Testamentu oprócz: Ewangelii Jana, 2 Listu Jana i 3 Listu Jana.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić