„Choćby się chwiała ziemia z wszystkimi jej mieszkańcami, Ja umocniłem jej filary.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 75,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Przysłów 3:35

O Przekładzie
3:1
Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje serce strzeże moich przykazań;
3:2
Bo przyniosą ci długie dni i lata życia oraz pokoju.
3:3
Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda, przywiąż je do swojej szyi, wypisz je na tablicy swojego serca.
3:4
Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi.
3:5
Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.
3:6
Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.
3:7
Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła.
3:8
To da twemu ciału zdrowie i pokrzepienie twoim kościom.
3:9
Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów.
3:10
A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina.
3:11
Synu mój, nie gardź karceniem PANA i nie zniechęcaj się jego upomnieniem.
3:12
Bo kogo PAN miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha.
3:13
Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu;
3:14
Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto.
3:15
Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej.
3:16
Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała.
3:17
Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne.
3:18
Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, są błogosławieni.
3:19
PAN ugruntował ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem.
3:20
Dzięki jego wiedzy rozstąpiły się głębiny, a obłoki spuszczają rosę.
3:21
Synu mój, niech one ci z oczu nie schodzą; strzeż prawdziwej mądrości i roztropności;
3:22
A będą życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.
3:23
Wtedy będziesz bezpiecznie chodził swoją drogą, a noga twoja się nie potknie.
3:24
Gdy się położysz, nie będziesz się lękał; a gdy zaśniesz, twój sen będzie przyjemny.
3:25
Nie lękaj się nagłego strachu ani spustoszenia niegodziwych, gdy przyjdzie.
3:26
PAN bowiem będzie twoją ufnością i twojej nogi będzie strzegł od sideł.
3:27
Nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać cię na to, aby dobrze czynić.
3:28
Nie mów bliźniemu: Idź i przyjdź znowu, dam ci jutro, gdy masz to u siebie.
3:29
Nie knuj zła przeciwko swemu bliźniemu, gdy spokojnie mieszka obok ciebie.
3:30
Nie spieraj się z człowiekiem bez przyczyny, jeśli ci nic złego nie wyrządził.
3:31
Nie zazdrość ciemięzcy i nie wybieraj żadnej z jego dróg.
3:32
Przewrotny bowiem budzi w PANU odrazę, ale jego tajemnica jest z prawymi.
3:33
Przekleństwo PANA jest w domu niegodziwego, lecz PAN błogosławi mieszkanie sprawiedliwych.
3:34
On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym.
3:35
Mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
I Piotr 1:23

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo "święty" (liczba pojedyncza) zostało użyte 5 razy w Biblii (Ps 106:16, Dan 8:133 razy, Fil 4:21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić