„I rzekł Juda: Zwątlała siła noszącego, a ziemie jest barzo wiele i my nie będziem mogli budować muru.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nehemiasza 4,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Przysłów 29:14

O Przekładzie
29:1
Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku.
29:2
Gdy sprawiedliwi są u władzy, lud się weseli, a gdy panują niegodziwi, lud wzdycha.
29:3
Kto miłuje mądrość, raduje swego ojca, a kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek.
29:4
Król utwierdza ziemię sądem, ale kto przyjmuje dary, burzy ją.
29:5
Człowiek, który pochlebia swemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami.
29:6
Grzech złego człowieka jest jego sidłem, ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się.
29:7
Sprawiedliwy zważa na sprawę ubogich, a niegodziwemu nie zależy na jej poznawaniu.
29:8
Szydercy prowadzą miasto w sidła, ale mądrzy odwracają gniew.
29:9
Jeśli mądry człowiek spiera się z głupim, czy się gniewa, czy się śmieje, nie ma pokoju.
29:10
Krwiożercy nienawidzą prawego, ale sprawiedliwi szukają jego duszy.
29:11
Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później.
29:12
Jeśli władca słucha kłamstw, to wszyscy jego słudzy są niegodziwi.
29:13
Ubogi i zdzierca spotykają się, a PAN obu oświeca oczy.
29:14
Tron króla, który sądzi ubogich według prawdy, będzie umocniony na wieki.
29:15
Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce.
29:16
Gdy niegodziwi się mnożą, to mnoży się i przestępstwo, lecz sprawiedliwi ujrzą ich upadek.
29:17
Karć swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz twojej duszy.
29:18
Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa, jest błogosławiony.
29:19
Sługi nie poprawi się słowami, bo choć rozumie, jednak nie odpowiada.
29:20
Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego.
29:21
Kto czule wychowuje sługę od młodości, na ostatek będzie go miał za syna.
29:22
Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy.
29:23
Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały.
29:24
Wspólnik złodzieja nienawidzi swojej duszy; słyszy przekleństwa, a nie wydaje go.
29:25
Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny.
29:26
Wielu zabiega o względy władcy, ale sąd każdego człowieka pochodzi od PANA.
29:27
Bezbożny budzi odrazę w sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi odrazę w niegodziwych.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
Jan 14:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nehemiasz miał brata który nazywał się Hanani (Neh 7:2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
Łuk 11:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić