„I są różności posług, ale Pan tenże.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Koryntian 12,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Mateusza 24:26

O Przekładzie
24:1
A Jezus wyszedł ze świątyni i oddalił się. I podeszli do niego jego uczniowie, aby pokazać mu zabudowania świątynne.
24:2
Lecz Jezus powiedział do nich: Czyż nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie został zwalony.
24:3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?
24:4
I odpowiedział im Jezus: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.
24:5
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.
24:6
Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.
24:7
Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami.
24:8
Lecz to wszystko jest początkiem boleści.
24:9
Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mego imienia.
24:10
A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.
24:11
Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.
24:12
A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie.
24:13
Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
24:14
A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec.
24:15
Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie);
24:16
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
24:17
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
24:18
Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swe szaty.
24:19
A biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!
24:20
Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat.
24:21
Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.
24:22
A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone.
24:23
Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Jest tam – nie wierzcie.
24:24
Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych.
24:25
Oto wam przepowiedziałem.
24:26
Jeśli więc wam powiedzą: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; Oto wewnątrz domu – nie wierzcie.
24:27
Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
24:28
Bo gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i orły.
24:29
A zaraz po ucisku tych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku, gwiazdy będą spadać z nieba i moce niebieskie zostaną poruszone.
24:30
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
24:31
Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.
24:32
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.
24:33
Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.
24:34
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
24:36
Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec.
24:37
A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
24:38
Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki;
24:39
I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego.
24:40
Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
24:41
Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona.
24:42
Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie.
24:43
A to wiedzcie, że gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
24:44
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie.
24:45
Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
24:46
Błogosławiony ten sługa, którego pan, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego.
24:47
Zaprawdę powiadam wam, że ustanowi go nad wszystkimi swymi dobrami.
24:48
Lecz jeśli powie ten zły sługa w swoim sercu: Mój pan zwleka z przyjściem;
24:49
I zacznie bić współsługi, jeść i pić z pijakami;
24:50
Przyjdzie pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
24:51
Wtedy odłączy go i wyznaczy mu dział z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie...
I Tes 4:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jechiel Gerszonita był pierwszą osobą która zarządzała skarbcem Świątyni (I Kron 29:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.
Ps 37:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić