„Kapłan, syn Aarona, będzie z Lewitami, gdy będą oni pobierać dziesięcinę. A Lewici wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu naszego Boga, do komnat skarbca.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 10,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Mateusza 14:21

O Przekładzie
14:1
W tym czasie tetrarcha Herod usłyszał wieść o Jezusie.
14:2
I powiedział swoim sługom: To jest Jan Chrzciciel. On zmartwychwstał i dlatego cuda dokonują się przez niego.
14:3
Herod bowiem schwytał Jana, związał go i wtrącił do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa.
14:4
Bo Jan mówił mu: Nie wolno ci jej mieć.
14:5
I chciał go zabić, ale bał się ludu, bo uważano go za proroka.
14:6
A gdy obchodzono dzień urodzin Heroda, córka Herodiady tańczyła wśród gości i spodobała się Herodowi.
14:7
Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać, o cokolwiek poprosi.
14:8
A ona, namówiona przedtem przez swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.
14:9
I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać.
14:10
A posławszy kata, ściął Jana w więzieniu.
14:11
I przyniesiono jego głowę na misie, i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
14:12
Potem przyszli jego uczniowie, zabrali ciało i pogrzebali je, a poszedłszy, powiedzieli o tym Jezusowi.
14:13
A Jezus, usłyszawszy to, oddalił się stamtąd łodzią na miejsce odludne, żeby być na osobności. Kiedy ludzie o tym usłyszeli, pieszo poszli za nim z miast.
14:14
Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrawiał ich chorych.
14:15
A gdy nastał wieczór, podeszli do niego jego uczniowie i powiedzieli: Miejsce to jest puste, a pora już późna. Odpraw tych ludzi, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności.
14:16
Lecz Jezus im odpowiedział: Nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść.
14:17
A oni mu powiedzieli: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb.
14:18
On powiedział: Przynieście mi je tutaj.
14:19
Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom.
14:20
I jedli wszyscy do syta. I zebrali z pozostałych kawałków dwanaście pełnych koszy.
14:21
A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.
14:22
Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawi tłumy.
14:23
A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam.
14:24
Łódź tymczasem była już na środku morza, miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny.
14:25
Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu.
14:26
A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: To zjawa! I krzyknęli ze strachu.
14:27
Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, to ja jestem! Nie bójcie się!
14:28
Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie.
14:29
A on powiedział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa.
14:30
Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!
14:31
Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?
14:32
A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
14:33
Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym.
14:34
I przeprawiwszy się, przybyli do ziemi Genezaret.
14:35
A ludzie z tamtych okolic, poznawszy go, rozesłali wiadomość po całej okolicy i przyniesiono do niego wszystkich chorych.
14:36
I prosili go, aby mogli dotknąć tylko brzegu jego szaty, a ci, którzy dotknęli, zostali uzdrowieni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gdy grupa żołnierzy została przyprowadzona do Samarii król zapytał Elizeusza czy powinien ich zabić. Elizeusz zakazał mu tego robić i kazał ich nakarmić. Król urządził wielką ucztę po czym odesłał ich do domu. Nie niepokoili oni już Izraela nigdy więcej (II Król 6:20-23).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić