„Nadciągnął więc Sziszak, król Egiptu, przeciw Jerozolimie i zabrał skarby domu PANA oraz skarby domu królewskiego – zabrał wszystko. Wziął też złote tarcze, które wykonał Salomon.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Kronik 12,9

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Marka 15:1

O Przekładzie
15:1
Wczesnym rankiem naczelni kapłani, naradziwszy się razem ze starszymi, uczonymi w Piśmie i całą Radą, związali Jezusa, odprowadzili go i wydali Piłatowi.
15:2
A Piłat zapytał go: Czy ty jesteś królem Żydów? On mu odpowiedział: Ty sam to mówisz.
15:3
I oskarżali go naczelni kapłani o wiele rzeczy, ale on nic nie odpowiedział.
15:4
Wtedy Piłat znowu go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zobacz, jak wiele zeznają przeciwko tobie.
15:5
Jezus jednak nic nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
15:6
Na święto miał on zwyczaj wypuszczać im jednego więźnia, o którego prosili.
15:7
A był jeden, zwany Barabaszem, więziony wraz z buntownikami, którzy podczas rozruchów popełnili zabójstwo.
15:8
I tłum zaczął wołać i prosić, żeby zrobił to, co zawsze dla nich robił.
15:9
Lecz Piłat im odpowiedział: Chcecie, abym wam wypuścił króla Żydów?
15:10
Wiedział bowiem, że naczelni kapłani wydali go z zawiści.
15:11
Ale naczelni kapłani podburzyli tłum, żeby raczej wypuścił im Barabasza.
15:12
A Piłat znowu im odpowiedział: Cóż więc chcecie, abym uczynił z tym, którego nazywacie królem Żydów?
15:13
A oni znowu zawołali: Ukrzyżuj go!
15:14
Wtedy Piłat zapytał: Cóż on złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej wołali: Ukrzyżuj go!
15:15
Piłat więc, chcąc zadowolić tłum, wypuścił im Barabasza, a Jezusa ubiczował i wydał im na ukrzyżowanie.
15:16
Żołnierze wprowadzili go do sali, czyli do ratusza, i zwołali cały oddział.
15:17
Potem ubrali go w purpurę, a uplótłszy koronę z cierni, włożyli mu na głowę.
15:18
I zaczęli go pozdrawiać: Witaj, królu Żydów!
15:19
Bili go trzciną po głowie i pluli na niego, a upadając na kolana, oddawali mu pokłon.
15:20
A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego purpurę, ubrali go w jego własne szaty i wyprowadzili na ukrzyżowanie.
15:21
I przymusili przechodzącego obok niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł jego krzyż.
15:22
I przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co się tłumaczy: Miejsce Czaszki.
15:23
Dawali mu do picia wino z mirrą, ale go nie przyjął.
15:24
A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy, by rozstrzygnąć, co kto ma wziąć.
15:25
A była godzina trzecia, gdy go ukrzyżowali.
15:26
Był też napis z podaniem jego winy: Król Żydów.
15:27
I ukrzyżowali z nim dwóch bandytów, jednego po prawej, a drugiego po jego lewej stronie.
15:28
Tak wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet złoczyńców.
15:29
A ci, którzy przechodzili obok, bluźnili mu, kiwając głowami i mówiąc: Ej! Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz;
15:30
Ratuj samego siebie i zejdź z krzyża!
15:31
Podobnie naczelni kapłani wraz z uczonymi w Piśmie, naśmiewając się, mówili między sobą: Innych ratował, a samego siebie uratować nie może.
15:32
Niech Chrystus, król Izraela, zejdzie teraz z krzyża, żebyśmy ujrzeli i uwierzyli. Urągali mu także ci, którzy byli z nim ukrzyżowani.
15:33
A gdy była szósta godzina, ciemność ogarnęła całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
15:34
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani? – co się tłumaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?
15:35
A niektórzy ze stojących tam ludzi, usłyszawszy to, mówili: Woła Eliasza.
15:36
Wtedy ktoś podbiegł, napełnił gąbkę octem i włożywszy na trzcinę, dał mu pić, mówiąc: Przestańcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć.
15:37
A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.
15:38
I rozerwała się na pół zasłona świątyni, od góry aż do dołu.
15:39
A setnik, który stał naprzeciw, widząc, że tak wołając, oddał ducha, powiedział: Ten człowiek prawdziwie był Synem Bożym.
15:40
Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.
15:41
One to, gdy jeszcze był w Galilei, chodziły za nim i usługiwały mu. Było też wiele innych, które wraz z nim przyszły do Jerozolimy.
15:42
A ponieważ był dzień przygotowania, który jest przed szabatem, i nastał już wieczór;
15:43
Przyszedł Józef z Arymatei, ważny członek Rady, który sam też oczekiwał królestwa Bożego, śmiało wszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.
15:44
A Piłat zdziwił się, że już nie żyje, i zawoławszy setnika, zapytał go, czy dawno umarł.
15:45
I upewniony przez setnika, wydał ciało Józefowi.
15:46
Ten kupił płótno, zdjął go, owinął płótnem i złożył w grobowcu, który był wykuty w skale, a przed wejście do grobowca zatoczył kamień.
15:47
A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, patrzyły, gdzie go złożono.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pokój jest wielki tym, którzy miłują zakon twój, a nie obawają się żadnego niebeśpieczeństwa.
Ps 119:165

W Chrystusie

W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej ...
Efez 1:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii piłka wymieniona jest tylko jeden raz (Iz 22:18).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić