„Proszę was tedy, bądźcie naszladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 4,16

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: Ewangelia Łukasza 2:45

O Przekładzie
2:1
A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat.
2:2
A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.
2:3
Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta.
2:4
Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida;
2:5
Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.
2:6
A gdy tam byli, nadszedł czas porodu.
2:7
I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
2:8
A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem.
2:9
I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach.
2:10
I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu.
2:11
Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
2:12
A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.
2:13
I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących:
2:14
Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.
2:15
A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił.
2:16
Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie.
2:17
A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku.
2:18
A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili.
2:19
Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
2:20
I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane.
2:21
A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie.
2:22
Gdy też według Prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem;
2:23
(Tak jak jest napisane w Prawie Pana: Każdy mężczyzna otwierający łono będzie nazywany świętym Panu);
2:24
I żeby złożyć ofiarę według tego, co zostało powiedziane w Prawie Pana, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
2:25
A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
2:26
I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego.
2:27
Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko – Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa;
2:28
Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił:
2:29
Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa;
2:30
Gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie;
2:31
Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi;
2:32
Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela.
2:33
A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono.
2:34
I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić;
2:35
(I twoją duszę miecz przeniknie), aby myśli wielu serc zostały objawione.
2:36
A była tam prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa.
2:37
A była wdową mającą około osiemdziesięciu czterech lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
2:38
Ona też, przyszedłszy w tej właśnie chwili, dziękowała Panu i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie.
2:39
A gdy wykonali wszystko według prawa Pana, wrócili do Galilei, do swego miasta, Nazaretu.
2:40
Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim.
2:41
A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy.
2:42
I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy, zgodnie ze zwyczajem tego święta.
2:43
A gdy minęły te dni i już wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli.
2:44
Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych.
2:45
A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go.
2:46
A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich.
2:47
I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami.
2:48
A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie.
2:49
I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca?
2:50
Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił.
2:51
Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.
2:52
A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dowódca armii Kananejskiej Jabin został zabity palikiem przez kobietę o imieniu Jael. Zrobiła to wbijając mu palik od namiotu w głowę (Sdz 4:1-2, Sdz 4:17-21).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
Rzym 6:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić