„Żeby przypadkiem, jeśli przyjdą ze mną Macedończycy, nie znaleźli was nieprzygotowanymi, a my (żebym nie powiedział - wy), byśmy nie zostali zawstydzeni w istocie tej chluby.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Koryntian 9,4

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I List do Tymoteusza 2:1

O Przekładzie
2:1
Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;
2:2
Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
2:3
Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
2:4
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
2:5
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
2:6
Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.
2:7
Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.
2:8
Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
2:9
Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami;
2:10
Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.
2:11
Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości.
2:12
Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.
2:13
Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa.
2:14
I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.
2:15
Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Były trzy główne sposoby jakimi posługiwał się Bóg w Starym Testamencie aby objawić swoją wolę:
1). Przez sny lub wizje.
2). Przez Urim i Tummim.
3). Przez proroków (I Sam 28:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie.
Rzym 10:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić