„Kościół, który jest w Babilonie społecznie wybrany z wami, pozdrawia was, i Marek, syn mój.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Piotra 5,13

Nawigacja

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I List do Tesaloniczan 5:22

O Przekładzie
5:1
A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano.
5:2
Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
5:3
Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
5:4
Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
5:5
Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
5:6
Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
5:7
Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
5:8
My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
5:9
Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
5:10
Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
5:11
Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
5:12
I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają;
5:13
Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
5:14
Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
5:15
Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
5:16
Zawsze się radujcie.
5:17
Nieustannie się módlcie.
5:18
Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
5:19
Ducha nie gaście.
5:20
Proroctw nie lekceważcie.
5:21
Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.
5:22
Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się.
5:23
A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
5:24
Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.
5:25
Bracia, módlcie się za nas.
5:26
Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem.
5:27
Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom.
5:28
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.
I Kor 6:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lidia była pierwszą nowo narodzoną osobą w Europie (Dz 16:14-15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić