„Chociaż i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja:”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Filipian 3,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I Księga Kronik 25:1

O Przekładzie
25:1
Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił do służby synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy mieli prorokować przy harfach, cytrach i cymbałach. A oto liczba pełniących tę służbę:
25:2
Z synów Asafa – Zakkur, Józef, Netaniasz i Asarela. Synowie Asafa zależni od Asafa, który prorokował pod kierownictwem króla.
25:3
Z Jedutuna – synowie Jedutuna: Gedaliasz, Seri, Jeszajasz, Chaszabiasz, Mattitiasz i Szimei, sześciu, pod kierunkiem ich ojca Jedutuna, który prorokował przy harfie, dziękując PANU i wychwalając go.
25:4
Z Hemana – synowie Hemana: Bukkiasz, Mattaniasz, Uzziel, Szebuel, Jerimot, Chananiasz, Chanani, Eliata, Giddalti, Romamtiezer, Joszbekasza, Malloti, Hotir i Machaziot.
25:5
Ci wszyscy byli synami Hemana, widzącego królewskiego w słowach Bożych, dla podnoszenia rogu. I Bóg dał Hemanowi czternastu synów i trzy córki.
25:6
Ci wszyscy byli pod kierownictwem swego ojca, przeznaczeni do śpiewu w domu PANA przy cymbałach, cytrach i harfach, do służby w domu Bożym, tak jak król rozkazał Asafowi, Jedutunowi i Hemanowi.
25:7
A liczba ich wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w pieśniach PANA, wszystkich uzdolnionych, wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem.
25:8
I rzucali losy co do swej służby, tak mały, jak i wielki, tak mistrz, jak i uczeń.
25:9
Pierwszy los padł na Asafa i na Józefa, drugi – na Gedaliasza wraz z jego braćmi i synami, razem było ich dwunastu.
25:10
Trzeci – na Zakkura, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:11
Czwarty – na Jisriego, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:12
Piąty – na Netaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:13
Szósty – na Bukkiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:14
Siódmy – na Jesarela, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:15
Ósmy – na Jeszajasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:16
Dziewiąty – na Mattaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:17
Dziesiąty – na Szimejego, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:18
Jedenasty – na Azarela, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:19
Dwunasty – na Chaszabiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:20
Trzynasty – na Szubaela, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:21
Czternasty – na Mattitiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:22
Piętnasty – na Jeremota, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:23
Szesnasty – na Chananiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:24
Siedemnasty – na Joszbekasza, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:25
Osiemnasty – na Chananiego, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:26
Dziewiętnasty – na Mallotiego, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:27
Dwudziesty – na Eliatę, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:28
Dwudziesty pierwszy – na Hotira, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:29
Dwudziesty drugi – na Giddaltiego, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:30
Dwudziesty trzeci – na Machaziota, na jego synów i braci, razem dwunastu.
25:31
Dwudziesty czwarty – na Romamtiezera, na jego synów i braci, razem dwunastu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Łuk 12:32

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus nazwał siebie w Ewangeliach "Syn człowieczy" aż 79 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić