„Abyśmy więcej nie byli małymi dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie w metodycznym podstępie wciągania w błąd;”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 4,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga: I Księga Kronik 23:8

O Przekładzie
23:1
Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem.
23:2
I zgromadził wszystkich książąt Izraela oraz kapłanów i Lewitów.
23:3
Lewitów policzono od trzydziestu lat wzwyż, a ich liczba według głów wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.
23:4
Spośród nich dwadzieścia cztery tysiące ustanowiono na służbę w domu PANA, a urzędników i sędziów było sześć tysięcy.
23:5
Ponadto – cztery tysiące odźwiernych i cztery tysiące chwalących PANA na instrumentach, które sporządziłem – powiedział Dawid – ku uwielbieniu Boga.
23:6
Dawid podzielił ich na zmiany według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.
23:7
Z Gerszona byli Ladan i Szimei.
23:8
Synowie Ladana: pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel – ci trzej.
23:9
Synowie Szimejego: Szelomit, Chaziel i Haran – ci trzej byli naczelnikami rodów Ladana.
23:10
A synowie Szimejego: Jachat, Zina, Jeusz i Beria. Ci czterej byli synami Szimejego.
23:11
Jachat był pierwszy, a Ziza drugi. Ale Jeusz i Beria nie mieli wielu synów i dlatego zostali policzeni jako jeden ród.
23:12
Synowie Kehata: Amram, Ishar, Chebron i Uzziel – czterej.
23:13
Synowie Amrama: Aaron i Mojżesz. Lecz Aaron został odłączony, aby poświęcić najświętsze rzeczy, on i jego synowie, aż na wieki – by spalać kadzidło przed PANEM, służyć mu i błogosławić w jego imieniu na wieki.
23:14
Ale synowie Mojżesza, męża Bożego, zostali zaliczeni do pokolenia Lewiego.
23:15
Synowie Mojżesza: Gerszon i Eliezer.
23:16
Synowie Gerszona: pierwszy Szebuel.
23:17
Synowie Eliezera: pierwszy Rechabiasz. Eliezer nie miał innych synów, ale synowie Rechabiasza bardzo się rozmnożyli.
23:18
Synowie Ishara: pierwszy Szelomit.
23:19
Synowie Chebrona: pierwszy Jeriasz, drugi Amariasz, trzeci Jachaziel, a czwarty Jekameam.
23:20
Synowie Uzziela: pierwszy Mika i drugi Jeszijasz.
23:21
Synowie Merariego: Machli i Muszi. Synowie Machliego: Eleazar i Kisz.
23:22
I Eleazar umarł, nie mając synów, tylko córki. Pojęli je za żony synowie Kisza, ich bracia.
23:23
Synowie Musziego: Machli, Eder i Jeremot – trzej.
23:24
To są synowie Lewiego według swych rodów, głów rodzin, policzeni według liczby imion, głowa po głowie, którzy pełnili służbę w domu PANA od lat dwudziestu wzwyż.
23:25
Dawid bowiem powiedział: PAN, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi i będzie mieszkał w Jerozolimie na wieki.
23:26
A Lewici już nie będą nosić przybytku ani wszelkich jego naczyń do jego obsługi.
23:27
Według ostatnich postanowień Dawida Lewici zostali policzeni od lat dwudziestu wzwyż;
23:28
Ich stanowisko bowiem polegało na posługiwaniu synom Aarona w służbie domu PANA: na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszelkich rzeczy poświęconych i przy pracy wokół służby domu Bożego;
23:29
I przy chlebie pokładnym, przy mące na ofiarę z pokarmów, przy plackach niekwaszonych, przy tym, co pieczone, i tym, co smażone, i przy wszystkim, co ważone i mierzone.
23:30
Mieli stawać każdego poranka, by dziękować PANU i wychwalać go, i tak samo wieczorem;
23:31
Ponadto, mieli składać PANU wszelkie całopalenia w każdy szabat, w czasie nowiu księżyca i w uroczyste święta, według liczby wynikającej z ustalonego porządku – ustawicznie przed PANEM.
23:32
I mieli pełnić straż przy Namiocie Zgromadzenia, straż przy świątyni i straż przy synach Aarona, swych braci, w służbie domu PANA.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Gal 2:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus podczas pobytu u Heroda cały czas milczał i nie odzywał się do nikogo (Łuk 23:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić