„Który orze ziemię swoję, będzie miał dosyć chleba; ale który się bawi próżnującymi, będzie syt ubóstwa.”

Biblia Brzeska: Przypowieści Salomona 28,19

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: Pieśń nad pieśniami 1:1

1:1
Pieśń nad Pieśniami Salomona
1:2
Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! Bo miłość twa przedniejsza od wina.
1:3
Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany - imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta.
1:4
Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują!
1:5
Śniada jestem, lecz piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma.
1:6
Nie patrzcie na mnie, żem śniada, że mnie spaliło słońce. Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, postawili mnie na straży winnic: a ja mej własnej winnicy nie ustrzegłam.
1:7
O ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad twych towarzyszy.
1:8
Jeśli nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paś koźlęta twe przy szałasach pasterzy.
1:9
Do zaprzęgu faraona przyrównam cię, przyjaciółko moja.
1:10
Śliczne są lica twe wśród wisiorków, szyja twa wśród korali.
1:11
Wisiorki zrobimy ci złote z kuleczkami ze srebra.
1:12
Gdy król wśród biesiadników przebywa, nard mój rozsiewa woń swoją.
1:13
Mój miły jest mi woreczkiem mirry wśród piersi mych położonym.
1:14
Gronem henny jest mi umiłowany mój w winnicach Engaddi.
1:15
O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice!
1:16
Zaiste piękny jesteś, miły mój, o jakże uroczy! Łoże nasze z zieleni.
1:17
Belkami domu naszego są cedry, a cyprysy ścianami.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.
Iz 26:3

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Goliat drwił codziennie rano i wieczorem z Izraelitów przez 40 dni (I Sam 17:16).
Goliat

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić