„Tak mówi PAN: Chociaż są spokojni i tak liczni, będą jednak skoszeni, gdy przejdzie. Chociaż cię trapiłem, już więcej nie będę cię trapił.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Nahuma 1,12

Biblia Tysiąclecia
Księga: Mądrość Syracha 1:1

1:1
Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki.
1:2
Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć?
1:3
Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?
1:4
Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków.
1:5
1:6
Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?
1:7
1:8
Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie.
1:9
To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła,
1:10
na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył.
1:11
Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia.
1:12
Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie.
1:13
Temu, kto się Pana boi, dobrze będzie na końcu, a w dniu swej śmierci będzie błogosławiony.
1:14
Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, i dla tych, którzy są [Mu] wierni, wraz z nimi została stworzona w łonie matki.
1:15
Założyła u ludzi fundament wieczny, a u ich potomstwa znajdzie zaufanie.
1:16
Pełnia mądrości to bać się Pana, który upoi ich owocami swoimi.
1:17
Cały ich dom napełni pożądanymi dobrami, a spichlerze swymi płodami.
1:18
Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie.
1:19
⟨A [Pan] ją przejrzał, policzył⟩. Wiedzę i poznanie rozumu jak deszcz wylał, i wywyższył chwałę tych, co ją posiadają.
1:20
Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie.
1:21
1:22
Niesłuszny gniew nie może być usprawiedliwiony, przebranie miary w gniewie jest jego upadkiem.
1:23
Cierpliwy do czasu dozna przykrości, ale później radość dla niego zakwitnie.
1:24
Do czasu będzie ukrywać swoje słowa, a wargi wielu wychwalać będą jego rozum.
1:25
W skarbcach mądrości są przypowieści wiedzy, w grzeszniku zaś pobożność budzi odrazę.
1:26
Jeżeli pożądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią obdarzy.
1:27
Albowiem mądrość i wykształcenie to bojaźń Pana, a w wierności i łagodności ma On upodobanie.
1:28
Bądź posłuszny bojaźni Pana i nie przystępuj do Niego z sercem dwoistym!
1:29
Nie bądź obłudnikiem wobec ludzi i zwróć uwagę na swoje wargi!
1:30
Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł i nie sprowadził hańby na swoją duszę. Pan odkryje wszystkie twe tajniki i pośród zgromadzenia cię poniży, dlatego że nie zbliżyłeś się do bojaźni Pańskiej, a serce twe pełne jest zdrady.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego,
Kol 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Po tym jak Samuel namaścił Saula na króla powiedział mu aby poczekał na niego w Gilgal 7 dni (I Sam 10:8). Saul czekał 7 dni i gdy Samuel nie pojawił się złożył ofiarę samodzielnie. Wtedy zjawił się Samuel i powiedział Saulowi że z powodu tego że nie zaczekał jego królestwo "nie utrzyma się" (I Sam 13:7-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić