„A w pobożności - kochaniem braci, a w kochaniu braci - miłością.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Piotra 1,7

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: List do Filipian 4:4

4:1
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!
4:2
Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.
4:3
Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia.
4:4
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
4:5
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
4:6
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
4:7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
4:8
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!
4:9
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
4:10
Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego sposobności.
4:11
Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
4:12
Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.
4:13
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
4:14
W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
4:15
Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu,
4:16
bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby.
4:17
Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.
4:18
Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.
4:19
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.
4:20
Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen.
4:21
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną.
4:22
Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z domu Cezara.
4:23
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.
Jan 16:33

W Chrystusie

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Rzym 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon w późnych latach swojego życia wybudował miejsca uwielbienia dla pogańskich bogów: Asztarty, Kemosza i Milkoma. Miejsca te istniały nadal jeszcze 300 lat później, kiedy to król Jozjasz zniszczył je podczas swojego panowania (II Król 23:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić