„Zaś towarzyszyło mu tysiąc ludzi z pokolenia Binjamina. Jednak Cyba, sługa domu Saula, wraz z piętnastoma synami oraz dwudziestu swymi sługami, przeprawili się za Jarden, wyprzedzając króla.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 19,18

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: List do Filemona 1:1

1:1
Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika,
1:2
do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła [gromadzącego] się w tym domu.
1:3
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
1:4
Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach,
1:5
słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.
1:6
Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, [jaki jest do spełnienia] wśród was dla Chrystusa.
1:7
Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że [mianowicie] serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.
1:8
A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek,
1:9
to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa -
1:10
proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.
1:11
Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny.
1:12
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu!
1:13
Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach [noszonych dla] Ewangelii.
1:14
Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli.
1:15
Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
1:16
już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. [Takim jest on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu.
1:17
Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!
1:18
Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek!
1:19
Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.
1:20
Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie!
1:21
Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię.
1:22
A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki waszym modlitwom.
1:23
Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie,
1:24
[oraz] Marek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi współpracownicy.
1:25
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym! Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Na to rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj! Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.
II Mojż 14:13

W Chrystusie

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście
Efez 2:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Grobowiec Dawida był nadal widoczny w Jerozolimie w Dniu zesłania Ducha Świętego (Dz 2:29).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić