„Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Kapłańska 1,12

Biblia Tysiąclecia
Księga Rodzaju 11:27

11:1
Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
11:2
A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
11:3
I mówili jeden do drugiego: Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
11:4
rzekli: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.
11:5
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
11:6
i rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
11:7
Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!
11:8
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
11:9
Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.
11:10
Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie.
11:11
Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki.
11:12
Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha.
11:13
A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki.
11:14
Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera;
11:15
po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki.
11:16
Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg;
11:17
a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki.
11:18
Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu;
11:19
a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki.
11:20
Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug;
11:21
a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki.
11:22
Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor;
11:23
a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki.
11:24
Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach;
11:25
a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki.
11:26
Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran.
11:27
Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota.
11:28
Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim.
11:29
Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska.
11:30
Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa.
11:31
Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam.
11:32
Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;
V Mojż 1:29

W Chrystusie

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Według prawa Rzymskiego, obywatel Rzymski nie mógł być chłostany ani ukrzyżowany. Apostoł Paweł był obywatelem Rzymskim więc nie mógł być legalnie wychłostany (Dz 16:37-38, Dz 22:24-29). Według tradycji Paweł zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie w roku 67 po Chrystusie na drodze Ostiańskiej.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić