„Siódmy miesiąca siódmego był Heles Felonitczyk z synów Efraimowych, a w podziale jego dwadzieścia i cztery tysiące.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Kronik 27,10

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 92:1

92:1
Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu.
92:2
Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy:
92:3
głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami,
92:4
na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry.
92:5
Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich.
92:6
Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli!
92:7
Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje.
92:8
Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak [idą] na wieczną zagładę.
92:9
Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony.
92:10
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi poginą, rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
92:11
Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
92:12
Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, ⟨tych, co powstają na mnie⟩. Słuchają moje uszy moich przeciwników.
92:13
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.
92:14
Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
92:15
Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni,
92:16
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kilku Faryzeuszy narodziło się na nowo (np. Paweł, Nikodem), nie ma natomiast żadnej wzmianki o nawróceniu się żadnego Saduceusza.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
Jan 4:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić