„A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż, ubrany w szatę lnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas.”

Biblia Warszawska: Księga Daniela 10,5

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 45:11

45:1
Kierownikowi chóru. Na melodię: Lilie.... Synów Koracha. Pieśń pouczająca. Pieśń miłosna.
45:2
Z mego serca tryska piękne słowo: utwór mój głoszę dla króla; mój język jest jak rylec biegłego pisarza.
45:3
Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na twoich wargach: przeto pobłogosławił tobie Bóg na wieki.
45:4
Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz, swą chlubę i ozdobę!
45:5
Szczęśliwie wstąp na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości, a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!
45:6
Strzały twoje są ostre - ludy poddają się tobie - [trafiają] w serce wrogów króla.
45:7
Tron Twój, o Boże, trwa wiecznie, berło Twego królestwa - berło sprawiedliwe.
45:8
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
45:9
wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem; płynący z pałaców z kości słoniowej dźwięk lutni raduje ciebie.
45:10
Córki królewskie wychodzą ci na spotkanie, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.
45:11
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym narodzie, o domu twego ojca!
45:12
Król pragnie twojej piękności: on jest twym panem; oddaj mu pokłon!
45:13
I córa Tyru [nadchodzi] z darami; możni narodów szukają twych względów.
45:14
Cała pełna chwały wchodzi córa królewska; złotogłów jej odzieniem.
45:15
W szacie wzorzystej wiodą ją do króla; za nią dziewice, jej druhny, wprowadzają do ciebie.
45:16
Przywodzą je z radością i z uniesieniem, przyprowadzają do pałacu króla.
45:17
Niech twoi synowie zajmą miejsce twych ojców; ustanów ich książętami po całej ziemi!
45:18
Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię; dlatego po wiek wieków sławić cię będą narody.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwszym pytaniem wypowiedzianym w Biblii przez Boga było "Gdzie jesteś?". Bóg wypowiedział je do Adama (I Mojż 3:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.
Obj 3:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić