„A mychmy się nadziewali, iż to on był, który miał odkupić Izrael, a temu wszytkiemu już to dziś trzeci dzień wychodzi, jako się to stało.”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Łukasza 24,21

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 44:25

44:1
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Pieśń pouczająca.
44:2
Boże, słyszeliśmy na własne uszy: ojcowie nasi nam opowiedzieli o czynie, którego za ich dni dokonałeś, za dni starożytnych.
44:3
Ty własną ręką wygnałeś pogan, a ich zasadziłeś, starłeś narody, a im dałeś przestrzeń.
44:4
Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
44:5
Ty, o mój Boże, jesteś moim Królem, który Jakubowi zapewniałeś ocalenie.
44:6
Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje.
44:7
Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił;
44:8
lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś Tych, co nas nienawidzą.
44:9
W każdym czasie chlubimy się Bogiem i sławimy bez przerwy Twe imię.
44:10
A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz już z naszymi wojskami;
44:11
sprawiłeś, że ustępujemy przed wrogiem, a ci, co nas nienawidzą, łup sobie zdobyli.
44:12
Na rzeź nas wydałeś jak owce i rozproszyłeś nas między pogan.
44:13
Swój lud sprzedałeś za bezcen i niewiele zyskałeś na tej sprzedaży.
44:14
Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom, na śmiech i urąganie naszego otoczenia.
44:15
Uczyniłeś nas przedmiotem przysłowia wśród pogan, ludy potrząsają głową nad nami.
44:16
Wciąż przede mną jest moja zniewaga i wstyd mi twarz okrywa,
44:17
na głos miotającego obelgi i szyderstwa, wobec wroga i mściciela.
44:18
Wszystko to na nas przyszło, a jednak myśmy nie zapomnieli o Tobie i nie złamaliśmy Twego przymierza,
44:19
ani serce nasze się nie odwróciło i kroki nasze nie zboczyły z Twej ścieżki,
44:20
kiedy nas starłeś w miejscu szakali i okryłeś nas mrokiem.
44:21
Gdybyśmy zapomnieli imię Boga naszego i wyciągali ręce do obcego boga,
44:22
czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca?
44:23
Lecz to przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone.
44:24
Ocknij się! Dlaczego śpisz, Panie? Przebudź się! Nie odrzucaj na zawsze!
44:25
Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze? Zapominasz o nędzy i ucisku naszym?
44:26
Albowiem dusza nasza pogrążyła się w prochu, a ciało do ziemi.
44:27
Powstań, przyjdź nam na pomoc i wyzwól nas przez swą łaskawość!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg kazał Eliaszowi iść na wschód i ukryć się nad potokiem Kerit, Eliasz pił wodę z potoku, a kruki na polecenie Boga żywiły go. 1Krol 17:3-4
Eliasz nad potokiem Kerit

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.
Mat 1:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić