„Towaru ze złota i srebra, i drogiego kamienia, i pereł, i cienkiego lnu, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i z wszelkiego drzewa tujowego, i wszelkiego naczynia z kości słoniowej, i z wszelkiego najdroższego drzewa, i miedzi, i żelaza, i marmuru,”

Biblia Przekład Toruński: Objawienie Jana 18,12

Biblia Tysiąclecia
Księga Psalmów 103:11

103:1
Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze - święte imię Jego!
103:2
Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!
103:3
On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,
103:4
On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
103:5
On twoje dni nasyca dobrami: odnawia się młodość twoja jak orła.
103:6
Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich uciśnionych.
103:7
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, dzieła swoje synom Izraela.
103:8
Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
103:9
Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki.
103:10
Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
103:11
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją.
103:12
Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
103:13
Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją.
103:14
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem.
103:15
Dni człowieka są jak trawa; kwitnie jak kwiat na polu.
103:16
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
103:17
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów,
103:18
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania.
103:19
Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat.
103:20
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, ⟨by słuchać głosu Jego słowa⟩.
103:21
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
103:22
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, na każdym miejscu Jego panowania: błogosław, duszo moja, Pana!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Efez 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Flakon z olejem który Maria wylała na Jezusa (Mat 26:6-13, Mar 14:3-9, Jan 12:1-6) był warty 300 denarów (Mar 14:5). Wartość jednego denara wynosiła dniówkę robotnika, więc 300 denarów było równe rocznej pensji robotnika (odchodziły od tego dni Szabatu w które się nie pracowało).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Mat 5:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić