„I zwrócił się nagle Pan do Mojżesza, Aarona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do Namiotu Spotkania. I poszli wszyscy troje,”

Biblia Tysiąclecia: Księga Liczb 12,4

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 4:16

4:1
Słuchajcie, synowie, rad ojca, by poznać mądrość, zważajcie!
4:2
Udzielam wam cennej nauki: nie gardźcie mym pouczeniem,
4:3
bo i ja byłem synem u ojca, kochanym, jedynym dla matki,
4:4
a tymi słowami mnie uczył: Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych nakazów, byś żył;
4:5
nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust!
4:6
Nie gardź nią, bo ciebie ocali, ukochaj ją, będzie cię strzegła.
4:7
Podstawą mądrości: zdobywaj mądrość, za wszystko, co masz, mądrości nabywaj!
4:8
Ceń ją, a czcią cię otoczy, okryje cię sławą, gdy ją posiądziesz;
4:9
włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzy zaszczytną koroną.
4:10
Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a życie się twoje przedłuży.
4:11
Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę.
4:12
Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł, nie potkniesz się.
4:13
Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem.
4:14
Nie wstępuj na ścieżkę grzeszników, nie wchodź na drogę złych ludzi;
4:15
unikaj jej, na nią nie wkraczaj, omiń ją, odwróć się od niej!
4:16
Bo nie zasną, gdy czegoś nie zbroją, sen ich odleci, gdy nie zaszkodzą,
4:17
bo jedzą chleb nieprawości i piją wino przemocy.
4:18
Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi - wzrasta aż do południa;
4:19
droga grzeszników jak gęsty mrok, nie wiedzą, o co się potkną.
4:20
Zważaj, synu, na moje słowa, do uwag mych nakłoń swe ucho;
4:21
niech one nie schodzą ci z oczu, przechowuj je pilnie w swym sercu;
4:22
bo życiem są dla tych, co je otrzymali, lekarstwem całego ich ciała.
4:23
Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.
4:24
Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź z dala!
4:25
Twe oczy niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj powieki.
4:26
Uważaj, gdzie krok masz postawić, i wszystkie twe drogi niech będą pewne.
4:27
Nie zbaczaj na lewo i prawo, odwróć swą nogę od złego!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu
Kol 3:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz miał dwóch synów: Gerszona (II Mojż 2:21-22) i Eliezera (II Mojż 18:3-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Jan 3:36


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić