„Lecz jeśli nie usłuchają, wyrwę naród on wyrwaniem i zatraceniem, mówi PAN.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Jeremiasza 12,17

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 3:35

3:1
Synu mój, nie zapomnij mych nauk, twoje serce niech strzeże nakazów,
3:2
bo wiele dni i lat życia i pełnię ci szczęścia przyniosą:
3:3
Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz,
3:4
a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi.
3:5
Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku,
3:6
myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna.
3:7
Nie bądź mądrym we własnych oczach, Boga się bój, zła unikaj:
3:8
to ciału zapewni zdrowie, a pokrzepienie twym kościom.
3:9
Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia i pierwocinami całego dochodu,
3:10
a twoje spichrze napełnią się zbożem i tłocznie przeleją się moszczem.
3:11
Upomnieniem Pańskim nie gardź, mój synu, nie odrzucaj ze wstrętem strofowań.
3:12
Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi.
3:13
Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, mąż, który nabył rozwagi:
3:14
bo lepiej ją posiąść niż srebro, ją raczej nabyć niż złoto,
3:15
zdobycie jej lepsze od pereł, nie równe jej żadne klejnoty.
3:16
W prawicy swej trzyma ona dni długie, w lewicy - bogactwo, pomyślność;
3:17
jej drogi drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.
3:18
Dla tego, co strzeże jej, drzewem jest życia, a kto się jej trzyma - szczęśliwy.
3:19
Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem.
3:20
Przez Jego wiedzę wytrysły odmęty, a rosę spuszczają obłoki.
3:21
Przezorności, rozwagi, strzeż, mój synu, niech one ci z oczu nie schodzą,
3:22
a życiem twej duszy się staną, wdzięczną ozdobą dla szyi.
3:23
I drogą swą pójdziesz bezpiecznie, bo noga się twoja nie potknie;
3:24
gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi, zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.
3:25
Nagły strach cię nie przerazi ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;
3:26
bo z tobą jest Pan, przed sidłem twą nogę ochroni.
3:27
Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania.
3:28
Nie mów bliźniemu: Idź sobie, przyjdź później, dam jutro - gdy możesz dać zaraz.
3:29
Nie spiskuj przeciw bliźniemu, gdy mieszka przy tobie beztrosko.
3:30
Niesłusznie nie sprzeczaj się z nikim, o ile ci zła nie wyrządził.
3:31
Nie zazdrość krzywdzicielowi, nie skłaniaj się ku jego drogom,
3:32
bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie.
3:33
Przekleństwo Pańskie na domu występnego, On błogosławi mieszkanie uczciwych;
3:34
On się naśmiewa z szyderców, a pokornym udziela swej łaski.
3:35
Mądrzy dostąpią chwały, udziałem głupich jest hańba.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
I Kor 15:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Anioł Pański ukazał się pierwszy raz Gedeonowi ukrywał on właśnie pszenicę w tłoczni winnej (Sdz 6:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić