„Co też opowiadamy nie przez uczone słowa ludzkiej mądrości, ale przez naukę Ducha, duchownym duchowne rzeczy przystosując.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 2,13

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 29:14

29:1
Człowiek, mimo upomnień uparty nagle dozna klęski - nie ma dla niego leku.
29:2
Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród; naród wzdycha - gdy rządzi występny.
29:3
Kto mądrość kocha - ten ojca raduje, kto z nierządnicami przestaje, dobra roztrwoni.
29:4
Król państwo umacnia sprawiedliwością, niszczy je ten, kto podatkami uciska.
29:5
Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia.
29:6
W grzechu złego człowieka - pułapka, prawy raduje się, cieszy.
29:7
Uczciwy rozumie sprawę ubogich, występny nie ma zrozumienia.
29:8
Zuchwali miasto podniecą, a prawi gniew uspokoją.
29:9
Gdy mądry spiera się z głupim, ten krzyczy i śmieje się: nie ma pojednania.
29:10
Krwiożercy nienawidzą czystego, uczciwi o jego życie się troszczą.
29:11
Głupi ujawnia cały swój gniew, mądry go w końcu uśmierza.
29:12
Jeżeli władca zważa na kłamstwa, to wszyscy dworzanie nieprawi.
29:13
Spotyka się biedny z ciemięzcą, Pan obydwu oczy oświeca.
29:14
Król w rządach troskliwy o biednych tron swój umocni na zawsze.
29:15
Rózga i karcenie udziela mądrości; chłopiec pozostawiony sobie jest wstydem dla matki.
29:16
Gdy występni się mnożą, to i złości się mnożą, lecz prawi upadek ich ujrzą.
29:17
Karć syna: kłopotów ci to zaoszczędzi i pociechą twej duszy się stanie.
29:18
Gdy nie ma widzenia, naród się psuje, szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
29:19
Słowami nie poprawi się sługi, bo rozumie, a nie odpowiada.
29:20
Widziałeś człowieka gadatliwego? Więcej nadziei w głupim niż w takim.
29:21
Kto sługę rozpuści za młodu, ten w końcu z uporem się spotka.
29:22
Gniewliwy kłótnie wszczyna, zapalczywy mnoży grzechy.
29:23
Człowieka poniża jego pycha, pokorny zdobędzie uznanie.
29:24
Uczestnik kradzieży - wrogiem swej duszy, słysząc przekleństwa - nie wydaje.
29:25
Strach przed człowiekiem to sidło, kto ufa Panu, bezpieczny.
29:26
Wielu szuka względów u władcy, lecz Pan osądzi każdego.
29:27
Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wstrętny jest uczciwy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.
I Sam 22:23

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Było dwóch ludzi w Biblii którzy nigdy nie umarli: Henoch (I Mojż 5,22-24) i Eliasz (II Król 2,11).
Eliasz wzięty do niebaEliasz wzięty do nieba.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.
Gal 3:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić