„We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Hioba 33,15

Biblia Tysiąclecia
Księga Przysłów 20:27

20:1
Szydercą jest wino, swarliwą - sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry.
20:2
Jak ryk lwa - tak zapalczywość króla, kto go rozgniewa, życie naraża.
20:3
Zaprzestać sporu - zaszczytem dla męża, bo każdy, kto głupi, wybucha.
20:4
Nie pracuje leniwy w jesieni, więc w żniwa darmo szuka plonu.
20:5
Głęboką wodą plan w sercu człowieka, czerpie z niej człowiek przemyślny.
20:6
Dobrocią swą chełpi się wielu, lecz męża pewnego któż znajdzie?
20:7
Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci.
20:8
Gdy król zasiada na tronie sędziowskim - wszelkie zło rozprasza spojrzeniem.
20:9
Kto powie: Ustrzegłem czystości serca, wolny jestem od grzechu?
20:10
Dwojakie ciężarki i miara podwójna - obydwu Pan nie znosi.
20:11
Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny.
20:12
I ucho, co słyszy, i oko, co widzi, oba są dziełem Pana.
20:13
Nie kochaj spania, byś nie zubożał, miej oczy otwarte - nasycisz się chlebem.
20:14
Marne, marne, krzyczy nabywca, lecz po odejściu [z nabytku] się chwali.
20:15
Jest złoto i obfitość pereł, lecz wargi rozumne - to rzecz drogocenna.
20:16
Zabierz mu suknię, bo ręczy za obcych, za nieznajomego - weź zastaw!
20:17
Chleb oszustwa miły jest człowiekowi, lecz potem usta napełni kamieniem.
20:18
Na radzie ustalisz plany, wojnę prowadź roztropnie.
20:19
Obmówca wyjawia sekrety, zatem nie obcuj z gadułą!
20:20
Temu, kto ojcu i matce złorzeczy, w noc ciemną lampa zagaśnie.
20:21
Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa.
20:22
Nie mów: Za zło się odpłacę. Zdaj się na Pana: On cię wybawi.
20:23
Wstrętne dla Pana dwojakie ciężarki, i waga fałszywa - niedobra.
20:24
Pan kieruje krokami człowieka, jakżeby człowiek pojął własną drogę?
20:25
Pułapką ludzi - pochopne: Dar [Bogu], a namyślają się dopiero po ślubach.
20:26
Król mądry rozpędza zbrodniarzy i koło na nich sporządza.
20:27
Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika.
20:28
Łaskawość i stałość są strażą króla, tron oparty jest na łaskawości.
20:29
Rozmach jest chlubą młodzieży, ozdobą starców - siwizna.
20:30
Pręgi, rany leczą zło, a razy - głębie wnętrzności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli człowiek lub nawet zwierzę dotknęło góry Boga (Góry Synaj) musiało zostać ukamienowane lub zabite strzałami z łuku (II Mojż 19:12-13, Hebr 12:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.
Jan 14:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić