„Tak mówi Pan: Z powodu trzech zbrodni Edomu i z powodu czterech nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość.”

Biblia Warszawska: Księga Amosa 1,11

Biblia Tysiąclecia
Księga Liczb 1:1

1:1
Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
1:2
Dokonajcie obliczenia całego zgromadzenia Izraelitów według szczepów i rodów, licząc według głów imiona wszystkich mężczyzn.
1:3
Ty i Aaron dokonajcie spisu wszystkich Izraelitów zdolnych do walki od lat dwudziestu wzwyż, według ich zastępów.
1:4
Z każdego pokolenia winien wam towarzyszyć mąż, głowa rodu.
1:5
A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura;
1:6
z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja;
1:7
z Judy - Nachszon, syn Amminadaba;
1:8
z Issachara - Netaneel, syn Suara;
1:9
z Zabulona - Eliab, syn Chelona.
1:10
Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura;
1:11
z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego;
1:12
z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja;
1:13
z Asera - Pagiel, syn Okrana;
1:14
z Gada - Eliasaf, syn Deuela;
1:15
z Neftalego - Achira, syn Enana.
1:16
Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela.
1:17
Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni.
1:18
Zebrali więc całe zgromadzenie pierwszego dnia drugiego miesiąca, a każdy podawał swoje pochodzenie według szczepów i rodów. Poczynając od lat dwudziestu wzwyż liczono ich imiona jednego za drugim.
1:19
Zgodnie z rozkazem Pana dokonał Mojżesz spisu na pustyni Synaj.
1:20
Synów Rubena, pierworodnego Izraela, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki -
1:21
spisanych z pokolenia Rubena było czterdzieści sześć tysięcy pięciuset.
1:22
Synów Symeona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona i głowy - wszystkich mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
1:23
spisanych z pokolenia Symeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzystu.
1:24
Synów Gada, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona mężczyzn od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
1:25
spisanych z pokolenia Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześciuset pięćdziesięciu.
1:26
Synów Judy, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, zdolnych do walki -
1:27
spisanych z pokolenia Judy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześciuset.
1:28
Synów Issachara, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:29
spisanych z pokolenia Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
1:30
Synów Zabulona, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:31
spisanych z pokolenia Zabulona było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
1:32
Synów Józefa - synów Efraima ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:33
spisanych z pokolenia Efraima było czterdzieści tysięcy pięciuset.
1:34
Synów Manassesa, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:35
spisanych z pokolenia Manassesa było trzydzieści dwa tysiące dwustu.
1:36
Synów Beniamina, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:37
spisanych z pokolenia Beniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
1:38
Synów Dana, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:39
spisanych z pokolenia Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
1:40
Synów Asera, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:41
spisanych z pokolenia Asera było czterdzieści jeden tysięcy pięciuset.
1:42
Synów Neftalego, ich potomków według szczepów i rodów, licząc imiona od lat dwudziestu wzwyż, wszystkich zdolnych do walki -
1:43
spisanych z pokolenia Neftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
1:44
Oto ci, których spisu dokonał Mojżesz i Aaron wraz z wodzami izraelskimi, których było dwunastu mężów - po jednym z każdego rodu.
1:45
Całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów, od lat dwudziestu wzwyż -
1:46
wynosi w całości sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
1:47
Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.
1:48
Pan bowiem rzekł do Mojżesza tymi słowami:
1:49
Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
1:50
Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy; oni będą nosić zarówno Przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.
1:51
Gdy Przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do Przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.
1:52
Izraelici zaś rozbiją namioty według swoich zastępów: każdy na swoim [miejscu w] obozie i każdy pod swoją chorągwią.
1:53
Lewici natomiast rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa; wtedy kara nie spadnie na zgromadzenie Izraelitów. Lewici będą strzegli Przybytku Świadectwa.
1:54
Izraelici spełnili i wykonali wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg ciskał ogromnymi kamieniami z nieba na niektórych wrogów Izraela (Joz 10:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
Mar 11:22-24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić