„Abowiem on ma sobie żelazo jako plewy, a miedź jako drzewo zbutwiałe.”

Biblia Brzeska: Księga Hioba 41,18

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga Koheleta 10:19

10:1
Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku. Bardziej niż mądrość, niż sława zaważy trochę głupoty.
10:2
Serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej.
10:3
Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: To głupiec.
10:4
Jeśli gniew władcy się przeciw tobie podniesie, miejsca swego nie opuszczaj, bo zachowanie spokoju zapobiec może wielkim wykroczeniom.
10:5
Jest zło - widziałem je pod słońcem, to błąd ze strony władcy:
10:6
wynosi się głupotę na stanowiska wysokie, podczas gdy zdolni siedzą nisko.
10:7
Widziałem sługi na koniach, a książąt kroczących, jak słudzy, pieszo.
10:8
Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija.
10:9
Kto wyłamuje kamienie, może się o nie skaleczyć, kto rąbie drwa, naraża się na niebezpieczeństwo.
10:10
Jeśli siekiera się stępi, a nie naostrzy się jej, trzeba zwiększyć wysiłek. Pożyteczna jest wtedy mądrość, by osiągnąć powodzenie.
10:11
Jeżeli żmija ukąsi, nim doszło do zaklęcia, traci swój zysk zaklinacz.
10:12
Słowa z ust mędrca są przyjemnością, lecz usta głupca gubią jego samego.
10:13
Początek słów jego ust to głupstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo.
10:14
A głupiec mnoży słowa. Nie wie [przecież] człowiek, co będzie, bo kto mu oznajmi, co będzie potem?
10:15
Głupiec tak się męczy wysiłkiem, że nie potrafi [nawet] dotrzeć do miasta.
10:16
Biada ci, kraju, którego królem jest prostak i gdzie książęta już z rana ucztują!
10:17
Szczęśliwyś, kraju, którego król ze szlachetnie urodzonych pochodzi, i gdzie książęta w czasie właściwym ucztują, na sposób męski, bez uprawiania pijaństwa.
10:18
Skutkiem wielkiego lenistwa chyli się strop, gdy ręce są opuszczone, przecieka dom.
10:19
Gdy dla zabawy gotują biesiadę i wino życie rozwesela, a pieniądz na wszystko pozwala:
10:20
w myślach nawet swoich nie złorzecz królowi ani w sypialni swojej nie przeklinaj możnego, bo ptactwo powietrzne zaniesie głos, a to, co skrzydlate, doniesie słowa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim...
Efez 1:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierworodny syn Jakuba/Izraela (I Mojż 29:31-32) spał z konkubiną swojego ojca Bilhą (I Mojż 35:22, I Mojż 49:3-4) która była matką jego dwóch braci Dana i Naftalego (I Mojż 30:3-8, I Mojż 35:25). Z tego powodu stracił on swoje prawo pierworództwa, jego ojciec oddał je dwóm synom Józefa (I Kron 5:1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem Pan nie odrzuca na wieki: Gdy zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojej łaski. Zaiste, nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich.
Treny 3:31-33


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić