„Potykaniem dobrym potykałem się, zawodum dokonał, wiaręm zachował.”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tymoteusza 4,7

Biblia Tysiąclecia
Księga Hioba 38:13

38:1
I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami:
38:2
Któż tu zaciemnić chce zamiar słowami nierozumnymi?
38:3
Przepasz no biodra jak mocarz! Będę cię pytał - pouczysz Mnie.
38:4
Gdzieś był, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeżeli znasz mądrość.
38:5
Kto wybadał jej przestworza? Wiesz, kto ją sznurem wymierzył?
38:6
Na czym się słupy wspierają? Kto założył jej kamień węgielny
38:7
ku uciesze porannych gwiazd, ku radości wszystkich synów Bożych?
38:8
Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone,
38:9
gdym chmury mu dał za ubranie, za pieluszki ciemność pierwotną?
38:10
Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę.
38:11
I rzekłem: "Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich nadętych fal".
38:12
Czyś w życiu rozkazał rankowi, wyznaczył miejsce jutrzence,
38:13
by objęła krańce ziemi, usuwając z niej grzeszników?
38:14
Zmienia się jak pieczętowana glina, barwi się jak suknia.
38:15
Grzesznikom światło odjęte i strzaskane ramię wyniosłe.
38:16
Czy dotarłeś do źródeł morza? Czy doszedłeś do dna Otchłani?
38:17
Czy wskazano ci bramy śmierci? Widziałeś drzwi do ciemności?
38:18
Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi? Powiedz, czy znasz to wszystko?
38:19
Gdzie jest droga do spoczynku światła? A gdzie mieszkają mroki,
38:20
abyś je zawiódł do ich przestworzy i rozpoznał drogę do ich domu?
38:21
Jeśli to wiesz, to wtedyś się rodził, a liczba twych dni jest ogromna.
38:22
Czy dotarłeś do zbiorników śniegu? Czy widziałeś zbiorniki gradu?
38:23
Na czasy gniewu je chowam, na dzień utarczki i wojny.
38:24
Czy nie tędy światło zachodzi, rozsyłając błyskawice po świecie?
38:25
Kto kopał kanały ulewie lub drogę chmurze ze grzmotem,
38:26
by padał deszcz na pustkowiu, w pustyni zupełnie bezludnej,
38:27
chcąc pustynię bezludną nasycić, zasilić rosnącą tam trawę?
38:28
Czy deszcz także ma ojca? A kto zrodził krople rosy?
38:29
Z czyjego łona lód wyszedł? Kto rozmnożył szron z nieba?
38:30
Jak to woda krzepnie na kamień, powierzchnia głębiny się ścina?
38:31
Czy połączysz gwiazdy Plejad? Rozluźnisz więzy Oriona?
38:32
Czy wypuścisz o czasie Gwiazdę Poranną? I wywiedziesz Niedźwiedzicę z dziećmi?
38:33
Czy znane ci prawa niebios, czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?
38:34
Czy głos swój podniesiesz do chmur, by cię ulewa przykryła?
38:35
Czy poślesz pioruny i pójdą ze słowem: "Jesteśmy do usług"?
38:36
Kto ibisowi dał mądrość, a rozum dał kogutowi?
38:37
Kto mądrze policzy chmury, w niebiosa zgromadzi wodę,
38:38
gdy gleba stwardnieje na bryłę, a pola zamienią się w grudy?
38:39
Czy lwicy zdobyczy nałowisz, nasycisz żarłoczność lwiątek,
38:40
gdy one mieszkają w kryjówkach, w gęstwinach czekają wieczoru?
38:41
Kto żeru dostarcza krukowi, gdy młode do Boga wołają, gdy błądzą ogromnie zgłodniałe?

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas poświęcenia Świątyni Bożej, Salomon złożył 22.000 wołów i 120.000 owiec na ofiarę (I Król 8:62-63).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić