„Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym dzisiaj zawstydzenie oblicza.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Barucha 2,6

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Mateusza 4:1

4:1
Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
4:2
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
4:3
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.
4:4
Lecz On mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
4:5
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni
4:6
i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.
4:7
Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.
4:8
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych
4:9
i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
4:10
Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
4:11
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
4:12
Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
4:13
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego.
4:14
Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
4:15
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan!
4:16
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.
4:17
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie.
4:18
Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
4:19
I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.
4:20
Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
4:21
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.
4:22
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
4:23
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
4:24
A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał.
4:25
I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam przemawia przez 3 wersety w Biblii: (I Mojż 2:23, I Mojż 3:10, I Mojż 3:12). Ewa przemawia w 4 wersetach: (I Mojż 3:3, I Mojż 3:13, I Mojż 4:1, I Mojż 4:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić