„Przytym też i szaty ku służbie przysłuszające i ubiór święty Aarona kapłana z szatami synów jego ku sprawowaniu kapłaństwa.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Mojżeszowa 31,10

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: Ewangelia wg św. Marka 13:7

13:1
Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle!
13:2
Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
13:3
A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej:
13:4
Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?
13:5
Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.
13:6
Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.
13:7
Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec.
13:8
Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu; będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści.
13:9
A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich.
13:10
Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.
13:11
A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.
13:12
Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią.
13:13
I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
13:14
A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna - kto czyta, niech rozumie - wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry.
13:15
Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
13:16
A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.
13:17
Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni.
13:18
A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie.
13:19
Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie.
13:20
I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.
13:21
I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie.
13:22
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe wybranych.
13:23
Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.
13:24
W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
13:25
Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
13:26
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.
13:27
Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.
13:28
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
13:29
Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
13:30
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
13:31
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
13:32
Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
13:33
Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.
13:34
Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
13:35
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.
13:36
By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
13:37
Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dalila nie obcięła włosów Samsona (Sdz 16:19).
Samson

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić