„Dlatego pośle im Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Tesaloniczan 2,11

Nawigacja

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 List do Tesaloniczan 5:23

5:1
Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach.
5:2
Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
5:3
Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą.
5:4
Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej.
5:5
Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
5:6
Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi!
5:7
Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a którzy się upijają, w nocy są pijani.
5:8
My zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
5:9
Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5:10
który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
5:11
Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
5:12
Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
5:13
Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
5:14
Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!
5:15
Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!
5:16
Zawsze się radujcie,
5:17
nieustannie się módlcie!
5:18
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
5:19
Ducha nie gaście,
5:20
proroctwa nie lekceważcie!
5:21
Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!
5:22
Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
5:23
Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5:24
Wierny jest Ten, który was wzywa: On też tego dokona.
5:25
Bracia, módlcie się także i za nas!
5:26
Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym!
5:27
Zaklinam was na Pana, aby list ten został odczytany wszystkim braciom.
5:28
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami!

Nawigacja

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić