„Natomiast głupich dociekań i rodowodów, i kłótni, i walk związanych z Prawem unikaj; są bowiem bezużyteczne i próżne.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 3,9

Biblia Tysiąclecia
Księga: 1 Księga Kronik 8:15

8:1
Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha,
8:2
czwartego - Nochy, piątego - Rafy.
8:3
Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda,
8:4
Abiszua, Naaman i Achoach,
8:5
Gera, Szefufan i Churam.
8:6
Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat:
8:7
Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda,
8:8
a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę,
8:9
miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma,
8:10
Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów.
8:11
Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala.
8:12
Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne.
8:13
Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat.
8:14
Achio, Szaszak, Jeremot,
8:15
Zebadiasz, Arad, Eder,
8:16
Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii,
8:17
Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,
8:18
Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala.
8:19
Jakim, Zikri, Zabdi,
8:20
Elienaj, Silletaj, Eliel,
8:21
Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego.
8:22
Jiszpan, Eber, Eliel,
8:23
Abdon, Zikri, Chanan,
8:24
Chananiasz, Elam, Antotiasz,
8:25
Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.
8:26
Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,
8:27
Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama.
8:28
Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.
8:29
W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka.
8:30
Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,
8:31
Gedor, Achio i Zeker.
8:32
Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.
8:33
Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala.
8:34
Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki.
8:35
Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz.
8:36
Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.
8:37
Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel.
8:38
Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.
8:39
Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet.
8:40
Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
Rzym 8:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg powiedział Izraelitom że żadne zwierzę morskie nie może być przez nich zjedzone za wyjątkiem tych które posiadają płetwy i łuski (III Mojż 11:9).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić