„Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Jana 9,12

Nawigacja

Biblia Przekład Toruński
Księga: List do Tytusa 1:1

O Przekładzie
1:1
Paweł, sługa[1] Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według[2] wiary wybranych Bożych i dogłębnego poznania prawdy, zgodnie[2] z pobożnością,
Przypisy
1:2
Z nadzieją życia wiecznego, które[3] obiecał przed wiecznymi czasami Bóg, Ten który nie kłamie,
Przypisy
 • [3]
  Lub: którą - dotyczy nadziei.
1:3
A ukazał we właściwym[4] czasie swoje Słowo przez zwiastowanie, które jest mi powierzone według rozkazu[5] Boga, Zbawiciela naszego,
Przypisy
 • [4]
  Lub: swoim.
 • [5]
  Greckie: epitage - rozkaz, polecenie, dekret - porównaj 1Tm 1,1 przypis [1].
1:4
Do Tytusa, prawowitego[6] dziecka według wspólnej wiary. Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
Przypisy
 • [6]
  Lub: szczerego, prawdziwego.
1:5
Z tego powodu zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował te sprawy, które pozostały[7] i ustanowił po miastach starszych[8], jak ja ci nakazałem;
Przypisy
 • [7]
  Greckie: leipo - być pozbawionym czegoś, odczuwać brak.
 • [8]
  Greckie: presbyteros - członek kolegialnego grona przywódców zboru - starszych zgodnie z trad. żyd. - porównaj 1Tm 3,2 przypis [3] - episkopos.
1:6
Jeśli jest ktoś nienaganny[9], mąż jednej żony, mający dzieci wierne[10], nie oskarżone[11] o rozwiązłość lub brak karności[12].
Przypisy
 • [9]
  Lub: wolny od zarzutów.
 • [10]
  Lub: wierzące, godne zaufania.
 • [11]
  Greckie: kategoria - zarzut.
 • [12]
  Greckie: anypotaktos - brak karności.
1:7
Trzeba bowiem, aby biskup[13] był nienaganny[14], jako szafarz[15] Boży, nie samowolny[16], nieskłonny do gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie szukający haniebnego zysku,
Przypisy
 • [13]
  Greckie: episkopos - doglądający, nadzorca, przyglądający się uważnie - porównaj presbyteros.
 • [14]
  Lub: bez nagany.
 • [15]
  Lub: zarządca.
 • [16]
  Nie butny
1:8
Ale gościnny, miłujący dobro, roztropny[17], sprawiedliwy, święty, opanowany[18],
Przypisy
 • [17]
  Lub: prakt. mądrość, właściwe działanie w każdej sytuacji.
 • [18]
  Lub: panujący nad sobą, zdyscyplinowany - porównaj Ga 5,23 przypis [45].
1:9
Trzymający się zgodnie z nauką słowa godnego zaufania, aby mógł zachęcać[19] w zdrowej nauce i napominać[20] tych, którzy się sprzeciwiają.
Przypisy
 • [19]
  Greckie: parakaleo - wzywać na pomoc, zachęcać, brać w obronę.
 • [20]
  Greckie: elencho - wykazywać błąd argumentując, karcić.
1:10
Wielu bowiem jest nieposłusznych[21], pustych gadułów[22] i zwodzicieli[23], szczególnie wśród obrzezanych,
Przypisy
 • [21]
  Greckie: anypotaktos - brak karności.
 • [22]
  Mówiących brednie.
 • [23]
  Lub: prowadzić innych do własnych iluzji, oszustów umysłu.
1:11
Którym trzeba zatkać usta; oni to wywracają całe domy, nauczając czego nie należy[24], dla brudnego zysku.
Przypisy
 • [24]
  Lub: trzeba.
1:12
Powiedział któryś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bydlęta, brzuchy leniwe.
1:13
Świadectwo to jest prawdziwe; dla tej przyczyny karć[25] ich surowo, żeby zdrowi byli w wierze,
Przypisy
 • [25]
  Greckie: elencho - wykazywać błąd argumentując, karcić.
1:14
I nie zwracali uwagi na żydowskie baśnie i przykazania ludzi, którzy odwracają się od prawdy.
1:15
Dla czystych wszystko prawdziwie[26] jest czyste[27], a dla skalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalany[28] jest ich umysł i sumienie[29].
Przypisy
 • [26]
  Greckie: men - part. wzmacniająca.
 • [27]
  Greckie: katharos - czysty, bez zmazy
 • [28]
  Greckie: miaino - kalać, brudzić, plugawić.
 • [29]
  Greckie: syneidesis - samoświadomość w spraw. moral. - sumienie.
1:16
Wyznają, że znają Boga; ale swoimi czynami zapierają się Go, będąc obrzydliwi[30] i nieposłuszni, i niezdolni[31] do żadnego dobrego czynu.
Przypisy

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności
Efez 1:7-8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pole na którym Judasz Iskariot popełnił samobójstwo nazwano Akeldama lub "Pole krwi" - Dz 1:19.
Judasz - Akaldema

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić